Валута
BGN
 • BGN
 • EUR
Меню
Профил
Език

КАТЕГОРИИ

НАЙ-ПРОДАВАНИ

Общи условия

ПРЕДМЕТ


Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на сайта Technomall.bg, които уреждат правилата за използването на Technomall.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговеца от този електронен магазин.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА


Кю електроник ЕООД е дружество с адрес на управление България гр. София, ул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ Боила, ет.4, офис 9 и ЕИК : BG175154262.

Кю електроник ЕООД администрира сайта и електронния магазин www. Technomall.bg

Можете да се свържете с Кю електроник ЕООД на адреса по-горе, на телефон +359 2 444 24 50 или help@technomall.bg


ДЕФИНИЦИИ

 1. Продавач – Кю електроник ЕООД 
 2. Technomall.bg – платформата на електронния магазин Кю електроник ЕООД, за извършване на покупко-продажби чрез нея при определени условия, уговаряни между тях и Кю електроник ЕООД
 3. Сайт – домейна Technomall.bg
 4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Кю електроник ЕООД по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
 5. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)
 6. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да създаде свои списъци
 7. Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува
 8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
 9. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
 10. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
 11. Съдържание:
  • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
  • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
  • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;


 1. Транзакция - действието от страна на Кю електроник ЕООД за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или не осъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
 2. Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 3. Ревю - писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментарии и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
 4. Рейтинг - метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.
 5. Коментар - оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.
 6. Регистриране на поръчка - уведомление към клиента, че поръчката е регистрирана в платформата на електронния магазин technomall.bg и е в статус за обработка.
 7. Потвърждаване на поръчката - уведомление към клиента, че е налице съгласие Продавача да се обвърже и ангажира с изпълнението на поръчката.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1.Общите условия на Кю електроник ЕООД са задължителни за всички потребители на САЙТА.

2.Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Кю електроник ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

4.Кю електроник ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретро активно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

5.Във всеки един случай на промяна на общите условия Кю електроник ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

6.Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

7.Кю електроник ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Кю електроник ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

8.Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, са обвързващи за Кю електроник ЕООД и съответно могат да бъдат коригирани по всяко време. Кю електроник ЕООД не може да отговаря за вреди от евентуални явни технически грешки възникнали или допуснати в САЙТА.

9.Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Кю електроник ЕООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

10.Всички стоки, включително тези в промоция се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

11.Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Кю електроник ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


1.Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

2.Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

3.В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

4.Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление от страна на Продавача, че потвърждава поръчката и е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА


1.Достъпът до Technomall.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

2.Кю електроник ЕООД си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на Кю електроник ЕООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към Кю електроник ЕООД на телефон +359 2 444 24 50, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Кю електроник ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

3.Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Кю електроник ЕООД на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

4.Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът се задължава съхранява и обработва получената информация съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

5.Кю електроник ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6.Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

7.В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Кю електроник ЕООД се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за трансакциите, при които Кю електроник ЕООД прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на никакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова Кю електроник ЕООД препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за стоки, продавани от Кю електроник ЕООД.

8.Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ


Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ


1.Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на Кю електроник ЕООД.

2.Кю електроник ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

3.Нищо в сключения между Кю електроник ЕООД и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Кю електроник ЕООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Кю електроник ЕООД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Кю електроник ЕООД.

4.Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

5.Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

6.Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Кю електроник ЕООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Кю електроник ЕООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Кю електроник ЕООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

7.Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Кю електроник ЕООД няма да се счита за съгласие от страна на Кю електроник ЕООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Кю електроник ЕООД.

8.Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Кю електроник ЕООД.

ПОРЪЧКА


1.Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

2.Всяка добавена в количката за покупки, една Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

3.Кю Електроник ЕООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.

4.Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

5.С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

6.Кю Електроник ЕООД има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • не приемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Кю Електроник ЕООД при онлайн плащания
 • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.


7.Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Кю електроник ЕООД в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне на Кю електроник ЕООД Продукта на адрес: гр. София , ул. Самоковско шосе 2Л, ТЦ Боила. Условията за връщането на Продукти на партньорите са различни и са уредени и достъпни в инфо страницата на всеки партньор.

8. Кю Електроник ЕООД се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 7 (седем) дни от датата, на която получи уведомлението или връщането на стоката от страна на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по банковата сметката, от която е било извършено плащането след предоставянето ѝ от Клиента.
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – чрез възстановяване по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента


9.Кю Електроник ЕООД има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

10.Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от партньорите на Кю електроник ЕООД и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от Кю електроник ЕООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.

11.В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Кю Електроник ЕООД, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ


Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.


РЕКЛАМА


1.Бюлетините на Кю електроник ЕООД, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от партньори на Кю електроник ЕООД.

2.В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с Кю електроник ЕООД.

3.Отказа си от получаване на Бюлетин, Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер +359 2 444 24 50

4.Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ


1.Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.Technomall.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

2.Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактура или фактура са посочени във всяка Поръчка.

3.Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

4.Кю Електроник ЕООД ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

5.Кю електроник ЕООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка платена по банков път, независимо дали Клиентът е юридическо или физическо лице. При заплащане в брой, фактура се издава само ако Клиентът изрично е поискал такава.
Клиентът е съгласен получаването на фактурата да става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са пристигнали с пратката молим до 48 часа, да ни уведомите на имейл адреса:
help@technomall.bg

6.Кю електроник ЕООД не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от партньорите на Кю електроник ЕООД, които имат задължението да правят това съгласно действащото законодателство.

7.С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

ДОСТАВКА НА СТОКИ


1.Кю Електроник ЕООД се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез собствен транспорт или чрез куриерска фирма Спиди на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма Спиди.

2.Кю Електроник ЕООД ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл help@technomall.bg и ние ще Ви го осигурим възможно най-бързо.

3.Кю Електроник ЕООД ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Доставката на поръчки, съдържащи продукти, предлагани от Кю електроник ЕООД за гр. София ще бъде безплатна за Клиента и се извършва със собствен транспорт или куриерска компания Спиди. Цената на доставката на продукти, предлагани от Кю електроник ЕООД за страната се извършва с куриерска компания Спиди по тарифите за доставка.

4.Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Кю Електроник ЕООД за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

ГАРАНЦИИ


1. Кю Електроник ЕООД предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката.

2.По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Кю електроник ЕООД, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Кю електроник ЕООД.

3.По отношение на стоките, продавани и доставяни от партньорите, чрез платформата за електронна търговия www.Тechnomall.bg, Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от партньорите на Кю електроник ЕООД, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача на съответният гаранционен сертификат на Стоката. Партньорите на Кю електроник ЕООД са единствените отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.

4.Гаранционните сертификати, издадени от самия Кю електроник ЕООД ще се изпращат на Клиента на хартиен носител заедно с поръчания продукт или в електронен формат на посочения от Клиента и-мейл адрес или чрез добавянето им в акаунта на Купувача. В последния случай Купувача ще разполага със запис в Акаунта си на издадените му от Кю електроник ЕООД гаранционни сертификати, като може да ги запамети или архивира във всеки един момент.

5.Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Кю Електроник ЕООД ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувача следва да има предвид, че Кю Електроник ЕООД няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

6.В случай, че Купувача не уведоми Кю електроник ЕООД за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес help@technomall.bg, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Кю Електроник ЕООД.

7.Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Кю Електроник ЕООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

8.Законова Гаранция. Информация за потребители (физически лица). Алтернативно решаване на спорове Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
На телефон +359 2 444 24 50 ще получите цялата информация по чл.4 от ЗЗП, отнесени към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към 
Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.


ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА


Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА


1.Писането на Ревюта, може да се прави от Потребители/Клиенти/Купувачи, в раздел „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.

2.В момента на регистрацията на дадено Ревю/ на Сайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите дават на Кю Електроник ЕООД един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Кю Електроник ЕООД да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.

3.Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на Ревю в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

 • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;
 • да използва само български език. Позволени са и думите или изразите, който въпреки че не са считани български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
 • да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, който могат да засегнат друг Потребител/Клиент/Купувач;
 • да се подсигури за правилното поместване на въведеното съдържание на Сайта както следва: всяко Ревю да бъде публикувана в раздел „Ревюта”.
 • да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.
 • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;
 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
 • да не публикува информации и/или детайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Кю Електроник ЕООД;
 • да не се опитва да манипулира предоставените от Кю Електроник ЕООД услуги и да не вписва Ревюта, които съдържат материали с рекламен характер;
 • да не използва Ревюта като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Кю Електроник ЕООД публикувани на Сайта.


4.Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на едно Ревю, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще добави и един Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, цифра, която се появява в скоби до името му. Така, една Рецензия, която е придружена с голям Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

5.Потребителите/Клиентите/Купувачите, които публикуват Ревюта към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

 • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно продукта или услугата за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове спазват авторските права;
 • качените файлове не съдържат насилие, съдържание за възрастни, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност;
 • качените файлове не съдържат информация свързана с други лица;
 • качените файлове не съдържат URL-та или watermark-и към други сайтове, които извършват същата търговска дейност като Кю Електроник ЕООД.


6.Когато една Ревю е обявен от някой Потребител/Клиент/Купувач, че има неадекватно съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание е внимателно разглеждано от Кю Електроник ЕООД, за да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове са премахнати от Сайта само след проверка от страна на Кю Електроник ЕООД.

7.В случай, че Кю Електроник ЕООД констатира многократно нарушение на Условията за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Ревюта

8.Относно жалби и оплаквания свързани със закупената стоката и/или услуга, Купувачите имат на разположение формуляра за оплаквания на Сайта.

ОТГОВОРНОСТ


1. Кю Електроник ЕООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Кю Електроник ЕООД.

2.Във всички останали случаи отговорността на Кю Електроник ЕООД е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ


1.Кю електроник ЕООД е администратор на лични данни.

2.Съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ 2016/679 , Конвенция 108 /защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни/ и Закона за защита на личните данни в РБ, Кю електроник ЕООД е разработил и декларира спазването на правила и мерки по GDPR, отнесени към обработването на личните данни на Клиентите и определяни в отделен документ - Политика за поверителност


ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


1.Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

2.Ако в срок от 7 (седем) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.