Валута
BGN
 • BGN
 • EUR
Меню
Профил
Език

КАТЕГОРИИ

НАЙ-ПРОДАВАНИ

Политика за защита на личните данни (GDPR)

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г.

 

1. Кои сме ние?

technomall.bg е онлайн  магазин  на „Кю Електроник“ ЕООД със седалище: гр. София, бул. Самоковско шосе ” 2L, ТЦ Боила, ет4. с единен данъчен регистрационен номер BG175154262 . За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679-GDPR) и местното законодателство.

 

Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме

 

technomall.bg зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Политика за поверителност предоставя информация за начина, по който  technomall.bg обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент,  потребител на нашия уебсайт или контрагент.

 

2. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

„Кю Електроник“ ЕООД със седалище: София, бул. “Самоковско шосе” 2L, ТЦ Боила, ет4.

Телефон: +359 2 444 24 50

Електронна поща: help@technomall.bg

 

3. Каква информация събираме за Вас?

В technomall.bg  обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на нашия уебсайт https://www.technomall.bg/

 

Ние можем да обработваме следните Ваши лични данни:

 

 • Име, фамилия, телефон, адрес за доставка

 • Име, фамилия, електронна пощаадрес за доставка – при регистрация в уебсайта;

 • За Юридически лица – Наименование, Булстат, ЕИК по ДДС, Адрес, Лице за контакт

 

Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

 

4.Защо са ни нужни Вашите данни?

Обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

 

 •  обработване на запитвания и заявки/договори за предоставяните от  technomall.bg  продукти/услуги или за доставки на стоки и услуги за нуждите на  technomall.bg , както и отношенията, които възникват по този повод ;

 • предоставяне на информация и предложения за настоящи, промоционални и за нови продукти и услуги;

 •  предоставяне на трети страни (куриери, подизпълнители).

 

5. На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 

 • изпълнение на договор/заявка или предварителни стъпки за изпълнение на договор

 • получено от Вас съгласие 

 

Когато обработваме личните Ви данни на основание на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, което няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

 

6. Какво правим със събраните лични данни?

technomall.bg обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от technomall.bg на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

 

technomall.bg съхранява Ваши лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици. Сървърите на тези компании са разположени в Република България/в рамките на ЕС. 

Във връзка с изпълнението на обработване на запитвания и заявки/  договори за продукти/услуги technomall.bg предоставя Ваши лични данни на трети лица. Те могат да бъдат Куриери и подизпълнители, извършващи доставка, гаранционно обслужване на техника, опериращи в рамките на Европейското икономическо пространство. В последния случай,  technomall.bg има ангажимент да предоставя данните Ви само на лица, обвързани с договори, съдържащи стандартни одобрени от Европейската комисия клаузи за защита на личните данни.

 

7. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

 

Съхраняваме данните Ви за срок от 6 години, указан в приложимите нормативни изисквания. 

Съхраняваме следните данни: 

 • данните за изпълнени поръчки като фактури, протоколи, се съхраняват съгласно действащото законодателство.

 • данните за банкова карта при заплащане на продукти/услуги не се съхраняват.

 • останалите данни се съхраняват докато са необходими за изпълнение на целите или докато не оттеглите Вашето съгласие.

 

8. Какви са Вашите права?

 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;

 • Да искате достъп до тях;

 • Да искате коригирането им, ако са неточни;

 • Да искате заличаването им;

 • Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);

 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;

 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

 

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на посочените в т.2 от настоящата Политика за поверителност контакти.

 

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-555, електронна поща:  kzld@cpdp.bg , интернет страница:  https://www.cpdp.bg/